Rydym yn cadw’r hawl i gasglu data technegol am y math o feddalwedd pori neu
system weithredu yr ydych Chi yn ei ddefnyddio ar gyfer pwrpasau olrhain defnydd y
wefan, neu wella’r gwasanaethau a gynigir drwy’r Safwe. Ni fydd yr wybodaeth yn
cael ei ddefnyddio i’ch adnabod chi yn Bersonol.

Gallwn hefyd roi ‘cwci’ o fewn eich porwr i’n darparu gyda gwybodaeth am eich
defnydd o’r Safwe, ac i’n helpu i’ch adnabod Chi pan rydych Chi yn dychwelyd i’r
Safwe fel bod eich dewisiadau yn cael eu storio. Mae defnyddio cwcis yn ein helpu i
wella ein Safwe a chyflawni gwasanaeth gwell ac wedi ei bersonoli. Gallwn hefyd
ddefnyddio cwcis i adnabod ymwelwyr cyson.

Gallwch ddileu cwcis oddi ar eich cyfrifiadur ar unrhyw bryd, a dewis i analluogi
cwcis o fewn gosodiadau eich porwr gwe. Heb alluogi cwcis, ni allwn warantu y bydd
y Safwe a’ch profiad o’r Safwe yr hyn a ddisgwylir iddo fod.

Mae’r hyd o amser y mae cwci yn aros ar eich dyfais yn ddibynnol ar y math o gwci
ydyw. Rydym yn defnyddio dau fath o gwci ar y Safwe, fel a ganlyn:

• Mae cwcis Sesiwn yn gwcis dros-dro sydd yn bodoli yn unig yn ystod yr
amser yr ydych Chi yn defnyddio Safwe (neu yn fwy manwl, tan yr ydych Chi yn cau
y porwr ar ol defnyddio y Safwe). Mae cwicis Sesiwn yn helpu i wneud y Safwe gofio
beth wnaethoch ei ddewis ar y dudalen flaenorol, gan osgoi yr angen i ail-fewnbynnu
gwybodaeth.
• Mae cwcis Parhaus yn aros ar eich dyfais ar ol i Chi ymweld a’r Safwe. Er
enghraifft, pan rydych yn mewngofnodi i Safwe, bydd cwci parhaus yn cael ei
ddefnyddio i gofio eich dewisiadau, fel y gall y system gofio eich dewis y tro nesaf
rydych chi yn mewngofnodi. Mae cwcis parhaus yn ein helpu i’ch adnabod Chi fel
ymwelydd unigrwy ond dim ydynt yn cynnwys unrhyw wybodaeth allai gael ei
ddefnyddio i’ch adnabod Chi ar gyfer person arall.
• Rydym hefyd yn defnyddio gwasanaethau dadansoddeg gwe gan gwmniau
eraill i olrhain sut mae ymwelwyr yn cyrraedd ein Safwe a’r llwybr maent yn ei
gymryd trwyddo. Mae’r cwmniau hyn yn defnyddio cwcis i’n hepu i wella ein
gwasanaethau i Chi.
• Mae ein cwcis cynhenid yn Gwbl Angenrheidiol ac yn Swyddogaethol. Mae
cwcis trydydd parti o fewn ffrydiau allanol ar y Safwe gan bartneriaid megis Twitter,
facebook, YouTube a Microsoft yn Swyddogaethol ar wahân i’r canlynol, sydd o
natur Fasnachol:

Enw

Math

Pwrpas

Cynhenid / 3ydd Parti

Parhaus / Sesiwn

Ffynhonnell 3ydd Parti

_fbp

Cwci

Marchnata

3ydd Parti

Parhaus

_gcl_au

Cwci

Marchnata

3ydd Parti

Parhaus

_uetvid

Cwci

Marchnata

3ydd Parti

Parhaus

_uetsid

Cwci

Marchnata

3ydd Parti

Parhaus